Student

Student 3 juni 2022 – Schema för dagen: 10:00 – Samling med mentorerna i klassrum. Se schema  10:30-11.55 –  Mingel  12:00-13:50 – 3-rätters lunch  14:00 – Utspring, sker yrkesvis    Vi kommer att spärra av ett stort område där anhöriga kan ta emot studenterna. Notera att parkeringsmöjligheterna runt skolan är begränsade. 

Student Read More »