ELEVHÄLSA

SKOLSKÖTERSKA

Vår skolsköterska heter Nastaran Dadvand. Hon finns på skolan på tisdagar och onsdagar kl. 08.00 – 16.30.

Telefon 08–400 289 85
E-post nastaran.dadvand@vtg.nu

 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN
Om skolsköterskan är upptagen kan du kontakta Gustavsbergs Vårdcentral på telefon 08–718 73 20. De har öppet måndag – fredag 08.00 – 17.00.
Vårdcentralen ligger nere i hamnen på Odelbergs väg 19. Karta till Gustavsbergs vårdcentral

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta olycksfall, kontakta någon i personalen på skolan så hjälper de dig. All personal är utbildad i grundläggande första hjälpen och HLR (hjärt/lung-räddning).
Se även anslag om var förstahjälpen-utrustning finns placerad. Om personal inte finns tillgänglig kontakta räddningstjänsten på 112.

 

SPECIALPEDAGOG

Pia Borg
Telefon 08-400 289 81
E-post pia.borg@vtg.nu

Bert-Inge Dahlin
E-post bert-inge.dahlin@vtg.nu

 

SKOLKURATOR

Evgenia Simeonidou
Telefon 08 – 400 289 91
E-post evgenia.simeonidou@vtg.nu

 

SKOLPSYKOLOG

John Kaneko, kontaktas via skolsköterska Nastaran Dadvand.

 

SKOLLÄKARE

Peter Andersson, kontaktas via skolsköterska Nastaran Dadvand.

 

vtg_logo_small