Introduktions-programmet

Saknar du behörighet att söka till gymnasiet? Då är ett introduktionsprogram ett alternativ för dig! Vi på VTG erbjuder fem olika introduktionsprogram.

Tel: 08-400 289 80

Vad är ett introduktionsprogram?

Ett introduktionsprogram är ett alternativ för dig som inte är behörig till att söka ett nationellt gymnasieprogram. På samtliga program har du möjlighet att under två dagar i veckan vara i verkstaden och övriga dagar läser du in dina teoretiska grundskoleämnen samt eventuella gymnasieämnen.

Du får en individuell poängplan/studieplan beroende på vilket Introduktionsprogram du går och mot vilket yrke du väljer att inrikta dig emot. Din individuella poängplan innehåller både gymnasiekurser och grundskoleämnen. Värmdö Tekniska Gymnasium erbjuder fem olika introduktionsprogram.

PREPARANDUTBILDNINGEN vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Utbildningen kan sökas av dig som är obehörig till ett nationellt program eller om du är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att kunna antas behöver du ha sex godkända betyg inklusive svenska/svenska som andraspråk samt matematik och/eller engelska.

YRKESINTRODUKTION riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till att du kan börja studera på ett yrkesprogram.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV förbereder dig för utbildning till yrkes-introduktion, annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas enskilt för dig som elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

SPRÅKINTRODUKTION syftar till att ge dig som är ungdom och nyanländ en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasie-skolan eller annan utbildning. Du får även möjlighet att prova på ett yrke två dagar i veckan. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

ANSÖKAN
Kontakta gärna oss om du är intresserad av något introduktionsprogram eller är osäker på vilket program du ska söka. Vi svarar gärna på dina frågor!

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att gå på skolan

Rulla till toppen