”Efter gymnasiet
vill jag plugga vidare
till ingenjör