”Jag tycker att
meckandet med
personbilar är roligast