”Det bästa med
lärarna är att de
förklarar allt bra”