Teknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för fortsatta studier på högskola och universitet. Programmet utvecklar dina kunskaper inom teknik och teknisk utveckling.

På Värmdö Tekniska Gymnasium erbjuder vi inriktningarna Informations- och medieteknik samt Samhällsbyggande och miljö. Kurser inom fysik och kemi ingår i båda inriktningarna.

Informationsteknik- och medieteknik

Inriktningen Informations- och medieteknik ger dig kunskaper inom informations-, kommunikations- och medieteknik. Du läser kurser inom datorteknik, programmering och webbutveckling. Inom programfördjupningen kan du välja mellan flera kurser, bl.a. nätverksteknik och ytterligare kurser i programmering och webbutveckling.

Samhällsbyggande och miljö

Inriktningen Samhällsbyggande och miljö ger dig kunskap och färdighet inom samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du läser bl.a. kurserna Hållbart samhällsbyggande samt Miljö- och energikunskap. Du får kunskaper om byggande och miljöfrågor ur flera synvinklar, inte bara tekniskt utan även ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Du läser en kurs i arkitektur inom inriktningen och kan välja till ytterligare en kurs inom programfördjupningen.

Scroll to Top