Dokument & blanketter

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för elev görs i SchoolSoft.
Sjukanmälan ska ske varje frånvarande dag av vårdnadshavare eller myndig elev. 
Om det är problem att logga in till SchoolSoft, kontakta expeditionen.

Utebliven sjukanmälan

Om eleven ej sjukanmäls eller om eleven är under 18 år och ringer och sjukanmäler sig själv, får eleven ogiltig frånvaro.

Sjukintyg

Vid längre tids sjukdom kan skolan komma att kräva ett sjukintyg från läkare för att styrka frånvaron.

Synpunkter och klagomål​

Om en elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen finns olika möjligheter att framföra dessa. Om ett skriftligt eller muntligt klagomål lämnas till läraren ska detta vidarebefordras till rektor som sedan gör en rapport till huvudmannen. Rektorn kallar målsman och elev eller myndig elev till samtal.

I de fall det rör undervisningen hos en enskild lärare kallas även denna till mötet. Protokoll skrivs och en åtgärdsplan innehållande datum för återkoppling upprättas. Detta protokoll återrapporteras till huvudmannen. Efter återkoppling förnyas/förändras åtgärdsplanen alternativt avskrivs.

Det går även att vända sig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.

Rulla till toppen